המסע אל העמודים

המסע אל העמודים, מעט מאחורי הקלעים של ההכנות שקדמו לפתיחת הסטודיו החדש והראשון לריקוד על עמוד ברחובות.