תקנון

תקנון WELL MISHELL

ברוכים הבאים ל- Well Mishell  – הסטודיו לריקוד על עמוד, לאימוני כושר וסדנאות ברחובות. בסטודיו שלנו תמצאו מגוון שיעורים מקצועיים מעולם התנועה, האקרובטיקה והגמישות.

תקנון זה מכיל תמצית של מדיניות הסטודיו ונהלים, כולל כללי התנהגות ונהלי הרשמה או ביטול שיעורים. לתשומת לבך, הנהלת WM עשויה לשנות ו/או לעדכן את התקנון מעת לעת במסגרת היישומון ואתר Well Mishell, באחריותך להתעדכן בדבר השינויים.

מדיניות ונהלים – כללי

ב Well Mishell -אנו מאמינים בכבוד, סבלנות וסובלנות כלפי כל אדם.  אנא כבד/י את המדריכים ואנשי הצוות ואת הלקוחות המגיעים לסטודיו. לא תתקבל כל התנהגות פוגענית  במתחם, התנהגות כזו עלולה לגרום להרחקה מהסטודיו ולביטול השירות.

הכניסה לסטודיו בלבוש הולם בלבד, התואם את אופי הפעילות הנעשית.

חל איסור להשתמש במתקנים ללא נוכחות מדריך.

אין לאחר לפעילות בסטודיו. לא ניתן להצטרף לפעילות 5 דקות לאחר שהתחילה, איחור העולה על 5 דקות כמוהו כאי הגעה לשיעור. רצוי להגיע מספר דקות לפני תחילת הפעילות, כדי להתלבש ולהיות מוכנים בזמן לתחילת הפעילות.

במהלך הפעילות בסטודיו יש לשים את הטלפונים הסלולאריים על מצב שקט.

חל איסור על צילום הסברים של מדריכות או בזמן ההסבר. חל איסור לצלם שיעורים מלאים או חלקים מהם. אנא כבד/י את הפרטיות של חבריך. אם תרצה/י לצלם את עצמך תוכל/י לעשות זאת בתנאי שלא מפריע למשתתפים בשיעור. 

הנהלת Well Mishell רשאית לשנות את מערכת השיעורים, לרבות ימים, שעות ומדריכים, בהתאם לשיקול דעתה. באחריותך לשים לב לעדכונים בעניין זה, כפי שמפורסם ביישומון.

לתשומת לבך, הנהלת הסטודיו אינה אחראית על אובדן, נזק ו/או גניבה של חפצים אישיים ו/או כל רכוש אחר בשטח הסטודיו, ואלה נמצאים באחריותך בלבד. הימנע/י מהשארת חפצים יקרי ערך בסטודיו.

הנך מתחייב/ת לציית ולמלא אחר כל ההוראות והכללים הקבועים בחוק ו/או אשר ייקבעו ע”י הנהלת Well Mishell מעת לעת ו/או המדריכים.

נהלי הרשמה וביטול

לפני תחילת הפעילות יש להסדיר הרשמה ותשלום. ניתן לשלם עבור הפעילות באמצעות אשראי, מזומן עם אשראי ביטחון, שיקים או העברה בנקאית.

ניתן להירשם לשיעור סטודיו עד לדקה שבה הוא מתחיל, בכפוף לקיום מקום פנוי. יחד עם זאת, כדי להבטיח את מקומך מומלץ להירשם מראש. קיומו של שיעור מותנה בהרשמה של מינימום משתתפים. ככל שכמות הנרשמים נמוכה מכך רשאי הסטודיו לבטל את השיעור, בהודעה של שעה מראש לכל הרשומים.

שיעורי סטודיו שהוזמנו ומתקיימים אחה”צ ניתנים לביטול עד 11:00 בבוקר, שיעורי סטודיו שהוזמנו ומתקיימים בבוקר ניתנים לביטול עד 14:00 בערב הקודם ליום השיעור. שיעור פרטי שתואם מול הסטודיו ניתן לביטול עד 24 שעות לפני המועד שנקבע. ביטול שיתבצע בחריגה מהמועדים הנ”ל, או אי הגעה לשיעור יחויבו כאילו מומשו, ולא יינתן כל החזר בגין ביטול או איחור. במקרה בו נרכש מנוי חודשי יקוצץ באותו חודש אורכו של המנוי ב- 3 ימים מתוקפו. בכל מקרה, הנך מתבקש/ת לעדכן אי הגעתך לשיעור ביישומון.

רכישות של כרטיסיות, מנויים או שיעורים אינן ניתנות לביטול או להעברה. עליך לוודא בעת הרכישה שהכל ברור ומובן לך, אם יש לך שאלות צוות Well Mishell ישמח לתת לך מענה ולהבהיר כל שנחוץ.

כל כרטיסיה/מנוי מוגבלים בתוקפם בהתאם למשך הזמן ולתנאים הנוספים הנקובים בהם, אנא עקוב/י אחר מועדי התוקף, אי ניצול מלא אינו מקנה זכות להחזר. הקפאת תוקף תתאפשר באישור רפואי שיינתן ע”י רופא מומחה בלבד ולתקופה שלא תעלה על שבועיים.

חוג נערות 

הרשמה לחוג תתבצע לשנה מלאה, ובתשלום מראש, שנה קלנדרית מתחילת אוגוסט כאשר החוג מסתיים בתום חודש יולי. ניתן לבטל את ההרשמה בהודעה של חודש מראש, שבגינו ייגבה תשלום מלא. יחד עם זאת, לא ניתן לבטל השתתפות בחוג לאחר חודש אפריל בכל שנה ועד לסוף השנה. ביטול השתתפות בחוג לאחר מועד זה לא יזכה בכל החזר, וייגבה תשלום מלא עד לסוף השנה כאמור. הצהרת בריאות ואישור נהלים מחוייב בחתימת הורה או אפוטרופוס.

Well Mishell רשאית לבטל מנוי/כרטיסיה/פעילות בכל עת, תוך השבת הסכום שנותר למימוש אם קיים.

הנך מסכימ/ה לקבל מ- Well Mishell דיוור ישיר שיישלח לכתובת הדוא”ל או לטלפון הסלולארי בהתאם לפרטים שמסרת, ויכלול הודעות ותכנים פרסומיים או אחרים מטעם Well Mishell. לידיעתך, תוכל/י בכל עת לבטל הסכמתך זו בהודעה בכתב ל- Well Mishell

הצהרה, הסכמה והתחייבות

אני הח”מ, מצהיר/ה, מסכימ/ה ומתחייב/ת בזאת, כדלקמן:

1.     קראתי בעיון, הבנתי ואני מקבל/ת על עצמי את כל התנאים שבתקנון זה לרבות התנאים המופיעים במסגרת כתב הצהרה הסכמה והתחייבות זה, וכן בכל מסמך נוסף הכלול ביישומון ו/או באתר ו/או שנמסר לי בדרך אחרת ע”י Well Mishell, לרבות הצהרת הבריאות והתנאים הכלולים בכל כרטיסיה/מנוי שרכשתי. ידוע לי כי השתתפותי בשיעורים כפופה לכל הכללים הנ”ל, לרבות כל שינוי ו/או עדכון שיחול בהם, והיא מהווה הסכמה ואישור נוסף מצדי ביחס לנ”ל.

2.     ידוע לי, כי ככל שרכשתי מנוי/כרטיסיה מיוחדים, עשויים לחול לגביהם תנאים מיוחדים / נוספים מעבר לתנאים שלעיל, והם יובאו לידיעתי מראש בעת הרכישה.

3.     אין כל מגבלה ו/או מניעה, פיזית או אחרת, להשתתפותי בפעילות בסטודיו, ובכלל זאת אינני סובל/ת מבעיה רפואית כלשהי העלולה לסכן אותי במהלך האימונים ו/או לגרום לפציעתי. בכל מקרה ידוע לי, כי טרם התחלה בפעילות מומלץ להוועץ ברופא וכן מומלץ לבצע פעילות גופנית לאחר קבלת הדרכה ובאופן מדורג, תוך הקשבה לגוף.

4.     אני מודע/ת לכך שהשיעורים ב- Well Mishell כוללים גם היבטים אקרובטיים וכרוכים בסיכון מיוחד והסתברות גבוהה יותר לפציעות, בין היתר לאור השימוש באביזרים ומכשירים כדוגמת עמוד מתכת בגובה של כ- 3 מ’, חבלים, בדים, רצועות, חישוקים ועוד. אני מאשר/ת  שהאחריות בעניין זה חלה עליי בלבד,  ואני מבינ/ה שחשוב שאהיה קשוב/ה ומודע/ת לעצמי ולגופי וכמובן להוראות המדריכ/ה וצוות Well Mishell, אבקש הכוונה או סיוע בכל מקרה של התלבטות או התנסות חדשה, ואבצע כל פעילות גופנית בהדרגה, במיוחד אם הפעילות בעצימות גבוהה ואינני רגיל/ה לה ו/או אם בשל גילי או מצבי הגופני היא מאתגרת עבורי. ידוע לי כי קיימות אפשרויות ורמות שונות לביצוע כל תרגיל ובאחריותי להבין מה מתאים לי וליכולותיי, ולעניין זה אני יכול/ה להסתייע בצוות או באביזרים כגון מזרן.  אקפיד על ביצוע הפעילות על פי הנחיות המדריכים וצוות  Well Mishell בלבד, באופן מלא ומדויק, ותוך תשומת לב מלאה ליכולותיי ותחושותיי תוך כדי האימון, כאשר ידוע לי כי מאמץ פיזי מוגבר עלול לגרום לנזקים גופניים.

5.     השתתפותי בפעילות הינה באחריותי הבלעדית, ואני מסיר/ה בזאת כל אחריות מ- Well Mishell והצוות ביחס למצבי הבריאותי, הנוכחי או העתידי, ו/או לכל נזק העלול להגרם לי כתוצאה מהאימונים.   

6.     הנני בן/ת למעלה מ- 18 שנים. ככל שלא מלאו לי 18 שנים ידוע לי כי עליי לקבל את הסכמתו ואישורו של אפוטרופסי טרם וכתנאי לתחילת הפעילות ולהציגם בפני Well Mishell.

מדיניות פרטיות

פרטי העסק: 
כתובת האתר שלנו היא: https://wellmishell.com.

ניתן לפנות דרך פרטים אלה בכל נושא שקשור לאתר / לשירות שאנו מספקים וכו’.

מה המידע האישי שאנו אוספים ומדוע אנחנו אוספים אותו

המידע/ נתונים האישיים אשר נאספים ויאספו בעתיד באמצעות האתר ממשתמשים וממבקרים בו מתואר להלן:
1. מידע אשר ממולא בטפסי יצירת קשר/ בקשה לקבלת פרטים ע”י הגולש לרבות: שם, טלפון, כתובת אימייל, הודעות, וכל פרט שהגולש בחר לנדב מרצונו החופשי.
2. האתר מקושר בין היתר למערכות נוספות ששומרות פרטים לצרכי רישום לשירות המוצע על-ידנו. 
3. האתר לא שומר אף נתונים מלבד המצויינים בסעיף 1. מערכת הרישום שומרת הצהרת בריאות אותה מספק הגולש במעמד הרישום וזאת מאובטחת בתקני האבטחה המחמירים ביותר ע”י ספק השירות.
4. כל הנתונים נאספים לצורך רישום ובקרה – אישור רפואי נועד להגן על הלקוח במהלך האימון ולידע את צוות המאמנים להיות רגישים לסוגיות בריאותיות ורפואיות שונות. בצורה הזאת ידע המאמן/ת להתאים את השיעור למתאמן בצורה הטובה ביותר.

נתונים אישיים אינם רק הנתונים שנוצרים ישירות מפעילות המשתמש באתר. נתונים אישיים נוצרים גם מתהליכים כגון טפסי יצירת קשר, תגובות, קבצי עוגיות (Cookies), ניתוח נתונים (analytics), והטבעת תוכן של צד שלישי להלן : GOOGLE / FACEBOOK.

 

תגובות

כאשר המבקרים משאירים תגובות באתר אנו אוספים את הנתונים המוצגים בטופס התגובה, ובנוסף גם את כתובת ה-IP של המבקר, ואת מחרוזת ה-user agent של הדפדפן שלו כדי לסייע בזיהוי תגובות זבל.

יתכן ונעביר מחרוזת אנונימית שנוצרה מכתובת הדואר האלקטרוני שלך (הנקראת גם hash) לשירות Gravatar כדי לראות אם הנך חבר/ה בשירות. מדיניות הפרטיות של שירות Gravatar זמינה כאן: https://automattic.com/privacy/. לאחר אישור התגובה שלך, תמונת הפרופיל שלך גלויה לציבור בהקשר של התגובה שלך.

מדיה

בהעלאה של תמונות לאתר, מומלץ להימנע מהעלאת תמונות עם נתוני מיקום מוטבעים (EXIF GPS). המבקרים באתר יכולים להוריד ולחלץ את כל נתוני מיקום מהתמונות. תמונות יכולות במקרים מסויימים להיות מועלות אך ורק כתגובה. מנגנון התגובות של פייסבוק יתכן ומופעל ע”י צד שלישי למעט פייסבוק על כן יש להשתמש בצורה נאותה.

טפסי יצירת קשר

המידע שנשמר במסגרת טפסי צור קשר הינו:

  • שדות הפרטים המופיעים בטופס עצמו.
  • תאריך וזמן הפניה
  • פרטי משתמש
  • כתובת IP

אלה נשמרים על-ידנו ולצרכינו התפעוליים בלבד.

עוגיות

בכתיבת תגובה באתר שלנו, באפשרותך להחליט אם לאפשר לנו לשמור את השם שלך, כתובת האימייל שלך וכתובת האתר שלך בקבצי עוגיות (cookies). השמירה תתבצע לנוחיותך, על מנת שלא יהיה צורך למלא את הפרטים שלך שוב בכתיבת תגובה נוספת. קבצי העוגיות ישמרו לשנה.

אם אתה מבקר בעמוד ההתחברות של האתר, נגדיר קובץ עוגיה זמני על מנת לקבוע האם הדפדפן שלך מקבל קבצי עוגיות. קובץ עוגיה זה אינו מכיל נתונים אישיים והוא נמחק בעת סגירת הדפדפן.

כאשר תתחבר, אנחנו גם נגדיר מספר ‘עוגיות’ על מנת לשמור את פרטי ההתחברות שלך ואת בחירות התצוגה שלך. עוגיות התחברות תקפות ליומיים, ועוגיות אפשרויות מסך תקפות לשנה. אם תבחר באפשרות “זכור אותי”, פרטי ההתחברות שלך יהיו תקפים למשך שבועיים. אם תתנתק מהחשבון שלך, עוגיות ההתחברות יימחקו.

 

תוכן מוטמע מאתרים אחרים

כתבות או פוסטים באתר זה עשויים לכלול תוכן מוטבע (לדוגמה, קטעי וידאו, תמונות, מאמרים, וכו’). תוכן מוטבע מאתרי אינטרנט אחרים דינו כביקור הקורא באתרי האינטרנט מהם מוטבע התוכן.

אתרים אלו עשויים לאסוף נתונים אודותיך, להשתמש בקבצי ‘עוגיות’, להטמיע מעקב של צד שלישי נוסף, ולנטר את האינטראקציה שלך עם תוכן מוטמע זה, לרבות מעקב אחר האינטראקציה שלך עם התוכן המוטמע, אם יש לך חשבון ואתה מחובר לאתר זה.

אנליטיקה

מידע ואנליטיקה נאספים ע”י:
google
facebook

עם מי אנו חולקים את המידע שלך

כברירת מחדל, איננו משתפים מידע אישי כלשהו עם אף אחד. אולם מידע רב נאסף בצורה אוט’ גלויה וסמויה מתוקף שימוש בשירותים השונים באינטרנט. ככלל, כל מה שמופיע באתר לא משותף ולא ישותף עם אף חברה מסחרית למעט המצויינות כאן:
1. google
2. facebook
3. boostapp

משך הזמן בו נשמור את המידע שלך

לוול מישל הזכות לשמור את המידע שנאסף על ידה במסגרת מתן השירות ללא הגבלת זמן.

אילו זכויות יש לך על המידע שלך

אם יש לך חשבון באתר זה, או שהשארת תגובות באתר, באפשרותך לבקש לקבל קובץ של הנתונים האישיים שאנו מחזיקים לגביך, כולל כל הנתונים שסיפקת לנו. באפשרותך גם לבקש שנמחק כל מידע אישי שאנו מחזיקים לגביך. הדבר אינו כולל נתונים שאנו מחויבים לשמור למטרות מנהליות, משפטיות או ביטחוניות.

להיכן אנו שולחים את המידע שלך

תגובות מבקרים עלולות להיבדק על ידי שירות אוטומטי למניעת תגובות זבל.

המידע המוזן באתר בכל הקשור לרישום – מוזן במערכת BOOSTAPP באמצעותה אנו מספקים שירותי רישום לשיעורים.


כיצד אנו מגינים על המידע שלך

האתר מוגן מוצפן ומאוחסן בחברת אחסון בינלאומית העומדת בתקנים מחמירים של אבטחה. כמו-כן אנו מעדכנים מעת לעת את האתר על מנת לעמוד בכל עדכוני האבטחה האחרונים והמחמירים ביותר כפי שנדרש על מנת שהנתונים יהיו מוגנים.

מבצע השקה - לרוכשות כרטיסיה עד 1/9
קבלי שיעור מתנה + שיעור מתנה לחברה.

ימים
שעות
דקות
שניות
*המבצע הסתיים